78/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 50 § 1 mom. som följer:

50 §
Informationssystem för ärendehantering och övervakning

På handlingar som upprättats vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och på register och den nättjänst som hör till informationssystemet för ärendehantering och övervakning tillämpas lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). Registren förs av Livsmedelsverket.Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.