47/2019

Helsingfors den 17 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av 5 b § i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006) 5 b §, sådan den lyder i förordning 1252/2010, som följer:

5 b §
Kostnadsersättning till medlare

Den grundersättning enligt 12 c § i lagen om medling vid brott och i vissa tvister som ska betalas för medlarnas kostnader uppgår till 30 euro.


Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2019.

Helsingfors den 17 januari 2019

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.