17/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av 4 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 4 § som följer:

4 §
Boende i Finland

En person betraktas som bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 4–10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) arbetar eller är bosatt i Finland eller med stöd av 11–13 § i den lagen anses ha ställning som bosatt i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018
ShUB 24/2018
RSv 195/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.