Ursprungliga författningar: 2018

1000/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget
999/2018
Lag om upphävande av banskattelagen
998/2018
Lag om ändring av banlagen
997/2018
Lag om ändring av postlagen
996/2018
Lag om ändring av bränsleavgiftslagen
995/2018
Lag om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar
994/2018
Lag om ändring av 12 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
993/2018
Lag om ändring av sjöräddningslagen
992/2018
Lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
991/2018
Lag om ändring av sjölagen
990/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
989/2018
Lag om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
988/2018
Lag om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor
987/2018
Lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
986/2018
Lag om ändring av lotsningslagen
985/2018
Lag om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen
984/2018
Lag om ändring av lagen om transportservice
983/2018
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
982/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om Trafikskyddet
981/2018
Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift
980/2018
Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar
979/2018
Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
978/2018
Lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
977/2018
Lag om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter
976/2018
Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
975/2018
Lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
974/2018
Lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
973/2018
Lag om ändring av lagen om marin utrustning
972/2018
Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek
971/2018
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
970/2018
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
969/2018
Lag om ändring av 6 § i containerlagen
968/2018
Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
967/2018
Lag om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen
966/2018
Lag om ändring av 23 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
965/2018
Lag om ändring av luftfartslagen
964/2018
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden
963/2018
Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
962/2018
Lag om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
961/2018
Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
960/2018
Lag om ändring av 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
959/2018
Lag om ändring av 52 a § i lagen om Finansinspektionen
958/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
957/2018
Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
956/2018
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden
955/2018
Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
954/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut
953/2018
Lag om ändring av 20 § i lagen om transport av djur
952/2018
Lag om ändring av 33 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
951/2018
Lag om ändring av bilskattelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.