Ursprungliga författningar: 2018

50/2018
Lag om ändring av 7 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
49/2018
Lag om ändring av 7 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet
48/2018
Lag om ändring av 29 § i lagen om farledsavgift
47/2018
Lag om ändring av 20 § i banskattelagen
46/2018
Lag om ändring av 13 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
45/2018
Lag om ändring av 2 och 25 § i bränsleavgiftslagen
44/2018
Lag om ändring av fordonsskattelagen
43/2018
Lag om ändring av bilskattelagen
42/2018
Lag om ändring av 8 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
41/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om skatteredovisning
40/2018
Lag om ändring av 1 a § i lotteriskattelagen
39/2018
Lag om ändring av 1 a § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
38/2018
Lag om ändring av 1 a § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
37/2018
Lag om ändring av 1 a § i lagen om källskatt på ränteinkomst
36/2018
Lag om ändring av 7 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
35/2018
Lag om ändring av 2 § i apoteksskattelagen
34/2018
Lag om ändring av 17 och 20 § i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
33/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om rundradioskatt
32/2018
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
31/2018
Lag om ändring av 31 § i tonnageskattelagen
30/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
29/2018
Lag om ändring av 47 och 47 d § i punktskattelagen
28/2018
Lag om ändring av 29 § i lagen om Skatteförvaltningen
27/2018
Lag om ändring av 14 § i byggskattelagen
26/2018
Lag om ändring av 13 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
25/2018
Lag om ändring av 9 § i lagen om skatt för titlar
24/2018
Lag om ändring av 1 och 23 § i lagen om förskottsuppbörd
23/2018
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
22/2018
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
21/2018
Lag om ändring av 6 § i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen
20/2018
Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta
19/2018
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
18/2018
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
17/2018
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
16/2018
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
15/2018
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
14/2018
Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
13/2018
Lag om ändring av inkomstskattelagen
12/2018
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
11/2018
Lag om skatteuppbörd
10/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik
9/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
8/2018
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
7/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar
6/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
5/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018
4/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
3/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
2/2018
Statsrådets förordning om administration av kostnader för socialservice i brådskande fall
1/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.