Ursprungliga författningar: 2018

350/2018
Lag om ändring av 14 § i lagen om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng
349/2018
Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
348/2018
Lag om ändring av 42 och 91 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
347/2018
Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
346/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser
345/2018
Lag om ändring av järnvägslagen
344/2018
Lag om ändring av 8 a § i järnvägstransportlagen
343/2018
Lag om ändring av bränsleavgiftslagen
342/2018
Lag om ändring av 89 och 90 § i räddningslagen
341/2018
Lag om ändring av 9 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
340/2018
Lag om ändring av 14 § i sjöräddningslagen
339/2018
Lag om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner
338/2018
Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
337/2018
Lag om ändring av sjölagen
336/2018
Lag om ändring av 23 och 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
335/2018
Lag om ändring av 10 § i lagen om passagerarfartygs personlistor
334/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om Trafiksäkerhetsverket
333/2018
Lag om ändring av 2 § i trafikförsäkringslagen
332/2018
Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
331/2018
Lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
330/2018
Lag om ändring av lagen om registrering av fartygspersonal
329/2018
Lag om ändring av 11 § i lagen om marin utrustning
328/2018
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om beskattning av rederibolag och redare
327/2018
Lag om ändring av 3 b och 12 § i lagen om förarexamensverksamhet
326/2018
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om inteckning i luftfartyg
325/2018
Lag om ändring av lagen om spårbunden stadstrafik
324/2018
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
323/2018
Lag om ändring av 95 § i lagen om fiske
322/2018
Lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
321/2018
Lag om ändring av 59 § i avfallslagen
320/2018
Lag om ändring av luftfartslagen
319/2018
Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet
318/2018
Lag om ändring av 13 och 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
317/2018
Lag om ändring av 22 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
316/2018
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
315/2018
Lag om ändring av 45 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
314/2018
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring
313/2018
Lag om ändring av 1 och 34 e § i bilskattelagen
312/2018
Lag om ändring av 96 § värnpliktslagen
311/2018
Lag om ändring av 73 § i mervärdesskattelagen
310/2018
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
309/2018
Lag om ändring av lagen om inteckning i fartyg
308/2018
Lag om ändring av 70 och 77 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
307/2018
Lag om ändring av fordonsskattelagen
306/2018
Lag om ändring av fordonslagen
305/2018
Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
304/2018
Lag om ändring av lagen om flyttning av fordon
303/2018
Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
302/2018
Lag om ändring av körkortslagen
301/2018
Lag om ändring av lagen om transportservice

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.