Ursprungliga författningar: 2018

650/2018
Lag om ändring av 13 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare
649/2018
Lag om ändring av 14 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
648/2018
Lag om ändring av 19 § i lagen om gräsrotsfinansiering
647/2018
Lag om ändring av 9 § i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
646/2018
Lag om ändring av 7 § i lagen om handelsrepresentanter och försäljare
645/2018
Lag om ändring av 12 kap. 1 § i lagen investeringstjänster
644/2018
Lag om ändring av 132 § i lagen om pensionsstiftelser
643/2018
Lag om ändring av 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar
642/2018
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
641/2018
Lag om ändring av 94 § i järnvägslagen
640/2018
Lag om ändring av 40 § i lagen om medicinsk behandling av djur
639/2018
Lag om ändring av 5 c § i lagen om advokater
638/2018
Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar
637/2018
Lag om ändring av 79 § i lagen om utländska försäkringsbolag
636/2018
Lag om ändring av 8 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
635/2018
Lag om ändring av 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
634/2018
Lag om ändring av 8 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd
633/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen
632/2018
Lag om ändring av IV avd. 1 kap. 2 och 4 § i lagen om transportservice
631/2018
Lag om ändring av 10 § och 22 § i statistiklagen
630/2018
Lag om ändring av 37 § i lagen om betalningsinstitut
629/2018
Lag om ändring av 44 § i lagen om försäkringsförmedling
628/2018
Lag om ändring av 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen
627/2018
Lag om ändring av 165 § i lagen om försäkringskassor
626/2018
Lag om ändring av 19 § i containerlagen
625/2018
Lag om ändring av 11 kap. 29 § i värdepappersmarknadslagen
624/2018
Lag om ändring av 30 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen
623/2018
Lag om ändring av 27 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
622/2018
Lag om ändring av 22 och 36 § i säkerhetsutredningslagen
621/2018
Lag om ändring av 133 § i lagen om placeringsfonder
620/2018
Lag om ändring av 33 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
619/2018
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
618/2018
Lag om ändring av 10 § i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
617/2018
Lag om ändring av 25 § i civiltjänstlagen
616/2018
Lag om ändring av 61 § i personalfondslagen
615/2018
Lag om ändring av 31 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
614/2018
Lag om ändring av 12 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
613/2018
Lag om ändring av 43 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
612/2018
Lag om ändring av 43 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
611/2018
Lag om ändring av 57 § i lagen om samarbete inom företag
610/2018
Lag om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet
609/2018
Lag om ändring av 18 § i lagen om medling i arbetstvister
608/2018
Lag om ändring av 4 kap. 4 och 5 § i lagen om sjöarbetsavtal
607/2018
Lag om ändring av 14 § i lagen om företagssanering
606/2018
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
605/2018
Lag om ändring av 30 kap. i strafflagen
604/2018
Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
603/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
602/2018
Lag om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
601/2018
Lag om upphävande av lagen om ändring av 7 b § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.