Ursprungliga författningar: 2018

700/2018
Lag om ändring av 15 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
699/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om kosmetiska produkter
698/2018
Lag om ändring av 26 § i lagen om handel med utsäde
697/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
696/2018
Lag om ändring av 15 § i lagen om ädelmetallarbeten
695/2018
Lag om ändring av 13 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
694/2018
Lag om ändring av 74 § i hissäkerhetslagen
693/2018
Lag om ändring av 81 § i livsmedelslagen
692/2018
Lag om ändring av 27 § i lagen om gödselfabrikat
691/2018
Lag om ändring av 57 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
690/2018
Lag om ändring av 52 § i lagen om animaliska biprodukter
689/2018
Lag om ändring av 33 § i lagen om transport av djur
688/2018
Lag om ändring av 43 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
687/2018
Lag om ändring av 210 § i miljöskyddslagen
686/2018
Lag om ändring av 146 § i avfallslagen
685/2018
Lag om ändring av 23 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
684/2018
Lag om ändring av 14 § i lagen om hästtävlingar
683/2018
Lag om ändring av 32 § i lagen om växtskyddsmedel
682/2018
Lag om ändring av 36 § i veterinärvårdslagen
681/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
680/2018
Lag om ändring av 14 kap. 13 § i konkurslagen
679/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om bekämpning av flyghavre
678/2018
Lag om ändring av 90 § i elsäkerhetslagen
677/2018
Lag om ändring av 80 § i lagen om tryckbärande anordningar
676/2018
Lag om ändring av 24 § i lagen om skydd för växters sundhet
675/2018
Lag om ändring av 9 § i lagen om plantmaterial
674/2018
Lag om ändring av 22 och 23 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial
673/2018
Lag om ändring av 64 § i alkohollagen
672/2018
Lag om ändring av 7 § i lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
671/2018
Lag om ändring av 23 § i lagen om medicinsk forskning
670/2018
Lag om ändring av 15 § i lagen om privat hälso- och sjukvård
669/2018
Lag om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster
668/2018
Lag om ändring av 62 § i djurskyddslagen
667/2018
Lag om ändring av 24 § i lagen om veterinär gränskontroll
666/2018
Lag om ändring av 21 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
665/2018
Lag om ändring av 59 § i hälsoskyddslagen
664/2018
Lag om ändring av 17 § i lagen om transport av farliga ämnen
663/2018
Lag om ändring av 8 kap. 3 § i bokföringslagen
662/2018
Lag om ändring av 53 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
661/2018
Lag om ändring av 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket
660/2018
Lag om ändring av 25 a och 90 § i läkemedelslagen
659/2018
Lag om ändring av 32 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
658/2018
Lag om ändring av 86 § i räddningslagen
657/2018
Lag om ändring av 68 § i strålskyddslagen
656/2018
Lag om ändring av kemikalielagen
655/2018
Lag om ändring av 10 § i lagen om trafikskadenämnden
654/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna
653/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
652/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt
651/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.