Ursprungliga författningar: 2018

750/2018
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
749/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina
748/2018
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2018 års fastighetsbeskattning
747/2018
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs av användningen av fordonet
746/2018
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
745/2018
Statsrådets förordning om justering av maximi- och minimibeloppen av de försummelseavgifter som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
744/2018
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning
743/2018
Lag om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan
742/2018
Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna
741/2018
Lag om ändring av 18 och 89 § i banlagen
740/2018
Lag om ändring av 15 b § i polisförvaltningslagen
739/2018
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om flyttning av fordon
738/2018
Lag om ändring av 2 och 35 § i fordonsskattelagen
737/2018
Lag om upphävande av lagen om vägtrafikens tryggande genom vägmärken i vissa fall
736/2018
Lag om upphävande av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
735/2018
Lag om upphävande av 21 § i lagen om parkeringsövervakning
734/2018
Lag om ändring av körkortslagen
733/2018
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ordningsbotsförseelser
732/2018
Lag om ändring av 2 a kap. 3 § i strafflagen
731/2018
Lag om ändring av VI avd. 2 kap. i lagen om transportservice
730/2018
Lag om ändring av fordonslagen
729/2018
Vägtrafiklag
728/2018
Lag om ändring av 10 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
727/2018
Lag om ändring av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
726/2018
Lag om ändring av 4 § i aravabegränsningslagen
725/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård
724/2018
Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen
723/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
722/2018
Lag om ändring av 1 a § i barnbidragslagen
721/2018
Lag om ändring av 3 a och 3 c § i lagen om tillämpning av bosättningsbaserad social trygghet
720/2018
Lag om ändring av utlänningslagen
719/2018
Lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
718/2018
Lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
717/2018
Lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket
716/2018
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
715/2018
Lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen
714/2018
Gymnasielag
713/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2018–2021
712/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på brunand under jaktåren 2018–2021
711/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på alfågel under jaktåren 2018–2021
710/2018
Lag om ändring av 79 § i lagen om försäkringsdistribution
709/2018
Lag om ändring av 10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument
708/2018
Lag om ändring av 22 § i lagen om marknadsföringsavgifter för specialväxter
707/2018
Lag om ändring av 39 b § i förvaltningsprocesslagen
706/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur
705/2018
Lag om ändring av 28 § i lagen om penninginsamlingar
704/2018
Lag om ändring av 39 § i fordonslagen
703/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
702/2018
Lag om ändring av 16 kap. 10 § i lagen om försäkringsföreningar
701/2018
Lag om ändring av tobakslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.