Ursprungliga författningar: 2018

900/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
899/2018
Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd
898/2018
Lag om ändring av 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
897/2018
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
896/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
895/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av konkurrenslagen
894/2018
Statsrådets förordning om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
893/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
892/2018
Lag om ändring av lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
891/2018
Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
890/2018
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
889/2018
Lag om ändring av militära rättegångslagen
888/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om rättegång i försäkringsdomstolen
887/2018
Lag om ändring av 11 och 14 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
886/2018
Lag om ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen
885/2018
Lag om ändring av domstolslagen
884/2018
Lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli
883/2018
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
882/2018
Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
881/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen
880/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finlands avgiftsbelagda prestationer
879/2018
Lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
878/2018
Lag om samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
877/2018
Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar
876/2018
Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
875/2018
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
874/2018
Lag om ändring av strafflagen
873/2018
Lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen
872/2018
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
871/2018
Lag om ändring av sparbankslagen
870/2018
Lag om ändring av 23 och 30 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
869/2018
Lag om ändring av 18 och 21 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
868/2018
Lag om ändring av 6 och 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
867/2018
Lag om ändring av 13 a kap. 2 § i lagen om investeringstjänster
866/2018
Lag om ändring av 1 och 12 kap. i kreditinstitutslagen
865/2018
Lag om upphävande av 2 § 3 mom. i lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A
864/2018
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
863/2018
Lag om ändring av 4 och 38 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
862/2018
Lag om ändring av kärnenergilagen
861/2018
Lag om ändring av 34 kap. 4 § och 44 kap. 12 a § i strafflagen
860/2018
Lag om ändring av 3 och 50 § i hälsoskyddslagen
859/2018
Strålsäkerhetslag
858/2018
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter
857/2018
Statsrådets förordning om upphävande av gasanordningsförordningen
856/2018
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner
855/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i och bilaga II till statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas
854/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar
853/2018
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsteknik
852/2018
Statsrådets förordning om utrustning i anslutning till gasanordningar och gasanordningarnas drifttryck
851/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 kap. 22 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.