Ursprungliga författningar: 2018

1350/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar
1349/2018
Statsrådets förordning om ändring av 18 och 43 § i aravaförordningen
1348/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
1347/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
1346/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1345/2018
Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1344/2018
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
1343/2018
Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om överlåtelseskatt
1342/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om gåvoutfästelser
1341/2018
Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 4 kap. 33 § i utsökningsbalken
1340/2018
Lag om ändring av lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder
1339/2018
Lag om ändring av 51 § i lagen om bostadsrättsbostäder
1338/2018
Lag om ändring av 12 och 18 § i aravabegränsningslagen
1337/2018
Lag om ändring av 6 § i aravalagen
1336/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
1335/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1334/2018
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
1333/2018
Lag om ändring av 9 och 21 § i handelsregisterlagen
1332/2018
Lag om ändring 25 § i lagen om gruppbyggande
1331/2018
Lag om ändring av lagen om bostadsköp
1330/2018
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
1329/2018
Lag om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem
1328/2018
Lag om ett bostadsdatasystem
1327/2018
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
1326/2018
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
1325/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1324/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
1323/2018
Lag om ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
1322/2018
Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
1321/2018
Lag om ändring av 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1320/2018
Lag om ändring av 8  § i lagen om garantipension
1319/2018
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
1318/2018
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1317/2018
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
1316/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex
1315/2018
Lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019
1314/2018
Lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1313/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1312/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 12 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren
1311/2018
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 18 § i vägtrafikförordningen
1310/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1309/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
1308/2018
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet
1307/2018
Lag om ändring av 89 och 91 § i vägtrafiklagen
1306/2018
Lag om ändring av terrängtrafiklagen
1305/2018
Lag om ändring av 4 § i körkortslagen
1304/2018
Lag om ändring av 16 och 64 a § i fordonslagen
1303/2018
Lag om ändring av II avd. 5 kap. 6 § och II avd. 6 kap. 8 § i lagen om transportservice
1302/2018
Spårtrafiklag
1301/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.