1383/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015):

1 §

Genom denna förordning justeras storleken på de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) så att de motsvarar förändringen i penningvärdet.

För behandlingen av tviste- och brottmål samt mål och ärenden som gäller ändringssökande och extraordinärt ändringssökande och för behandlingen av andra rättskipningsmål och rättskipningsärenden tas det ut en rättegångsavgift enligt följande:

Domstol euroa
högsta domstolen 510
högsta förvaltningsdomstolen 510
hovrätten 510
– brottmål, ärenden som gäller besöksförbud, ändringssökande enligt utsökningsbalken (705/2007) samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 260
förvaltningsdomstolen 260
tingsrätten
– tvistemål samt jordrättsmål och jordrättsärenden 510
– brottmål, ärenden som gäller besöksförbud, ändringssökande enligt utsökningsbalken samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 260
– tvistemål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom och där uppgifterna har förmedlats direkt till tingsrättens datasystem 65
– andra tvistemål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom 86
– mål eller ärenden enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som svaranden bestrider 260
arbetsdomstolen 2 050
marknadsdomstolen 2 050
försäkringsdomstolen 510

Om värdet av upphandlingen i ett ärende som gäller offentlig upphandling och som behandlas vid marknadsdomstolen är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 100 euro. Om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 140 euro.

Rättegångsavgiften för en enskild är 510 euro i marknadsdomstolen och arbetsdomstolen och 260 euro i försäkringsdomstolen.

För behandling i tingsrätten av tvistemål i förfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande tas det ut 86 euro i rättegångsavgift.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På ett mål eller ärende som har inletts vid domstolen före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 28 december 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringsråd
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.