1380/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1446/2014) 5 §, sådan den lyder i förordning 1149/2017, som följer:

5 §
Grundpriser år 2019

De grundpriser som avses i 6–13 och 26–28 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2018 följande:

Åldersstruktur Euro
0–5 –åringar 8 172,53
6 –åringar 8 677,28
7–12 –åringar 7 277,45
13–15 –åringar 12 502,93
16–18 –åringar 3 996,54
19–64 –åringar 993,60
65–74 –åringar 1 983,50
75–84 –åringar 5 481,33
85 åringar och äldre 18 771,79
Övriga kriterier för kalkylerade kostnader
Sjukfrekvenskoefficient 1 133,37
Arbetslöshetskoefficient 88,08
Tvåspråkighetskoefficient 271,55
Främmandespråkskoefficient 1 907,38
Befolkningstäthetskoefficient 38,36
Koefficient utifrån karaktären av skärgård 373,75
Koefficient för kommun med skärgårdsdel 273,41
Utbildningsbakgrundskoefficient 389,91
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 210,64
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2 675,41
Tilläggsdel utifrån självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 63,93

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eeva Mäenpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.