1378/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om skyddsrum

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skyddsrum (408/2011) den finska språkdräkten i 1 § 2 mom. och 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Placering av skyddsrum

Ett skyddsrum får placeras högst 500 meter från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Bestämmelsen om ett skyddsrums placering i 3 § 1 mom. tillämpas också på ett sådant byggnadsprojekt för vilket bygglov har sökts redan före ikraftträdandet av denna förordning men efter det att den blivit stadfäst, om tillämpningen av denna förordning för byggnadens ägare leder till lindrigare krav på inrättande av skyddsrum.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Ilpo Helismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.