1376/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om företagssanering

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 8 § 1 mom. i förordningen om företagssanering (55/1993) en ny 1 a-punkt som följer:

8 §
Andra anmälningar och registreringsåtgärder

Om gäldenären har sådan egendom för vilken det finns ett särskilt inskrivningssystem, skall anteckning om att saneringsförfarandet inletts och upphört göras


1 a) i det aktielägenhetsregister som avses i 4 § 1 mom. i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) ifråga om en aktie som ingår i det registret,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsdirektör
Pekka Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.