1375/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om när arbetslöshetsförsäkringspremier förfaller till betalning och om förfallodagar för arbetslöshetsförsäkringspremier

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 21 d § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), sådan den lyder i lagen 1072/2018:

1 §
När arbetslöshetsförsäkringspremier förfaller till betalning och förfallodagar för arbetslöshetsförsäkringspremier

De arbetslöshetsförsäkringspremier som enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner fastställs utifrån genomförd löneutbetalning förfaller till betalning 21 dagar från det att premiefakturan sänts.

Förfallodagarna för de premier som fastställs i förskott med stöd av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner är den 2 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.