1374/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1147/2017) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Finansieringsbeslut som Business Finland Ab fattar

Business Finland Ab fattar på föredragning i 14 § 2 mom. i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland avsedda beslut om att bevilja, ändra eller betala ut statsunderstöd. De tjänstemän och föredragande som deltar i beslutsfattandet förordnas av bolagets styrelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Liisa Lundelin-Nuortio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.