1350/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar (78/2006) 1 och 2 § som följer:

1 §
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets uppgifter när det gäller införande av anteckningar

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ska i enlighet med 51 § 3 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) göra en anmälan om lån som den beviljat för ett bostadsrättshus och om lån som den godkänt som räntestöds- eller borgenslån och om begränsningar som föranleds av dessa lån

1) till Lantmäteriverket, om det är fråga om sådana anteckningar om begränsningar av bruksrättigheter och överlåtelse som ska göras i lagfarts- och inteckningsregistret eller i bostadsdatasystemet,

2) till styrelsen i det bolag som äger bostadsrättshuset, om det är fråga om sådana anteckningar om begränsningar av bruksrättigheter och överlåtelse som ska göras i bolagsordningen och aktiebreven.

2 §
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets uppgifter när det gäller avförande av anteckningar

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ska göra en i 50 c § 1 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder avsedd anmälan

1) till Lantmäteriverket, om det är fråga om anteckningar som ska avföras ur lagfarts- och inteckningsregistret eller ur bostadsdatasystemet,

2) till styrelsen i det bolag som äger bostadsrättshuset, om det är fråga om anteckningar som ska avföras ur bolagsordningen och aktiebreven.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Lagstiftningsråd
Anu Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.