1349/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 18 och 43 § i aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i aravaförordningen (1587/1993) 18 och 43 § som följer:

18 §
Strykande av anteckning om begränsning

En anteckning om begränsning ska strykas när det har utretts att begränsningarna har upphört att gälla. Också fastighetens ägare eller innehavaren av arrenderätten till fastigheten eller, i fråga om aktieteckning, anteckningar i aktieboken eller anteckningar i bostadsdatasystemet, ägaren till aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet, kan yrka på att en anteckning om begränsning ska strykas.

43 §
Övergång av äganderätten

När inlösaren har gjort anmälan om inlösningen samt betalat inlösningspriset och det lån eller den låneandel som hänför sig till aktierna, till den del anstånd inte har beviljats med betalningen av dem, övergår äganderätten till aktierna på inlösaren.

Kommunen ska upprätta en överlåtelsehandling beträffande överlåtelsen av aktierna mellan överlåtaren och inlösaren samt, om inte annat följer av panthavarens rättigheter, utan dröjsmål överlåta aktiebreven till inlösaren. Om lagen om ett bostadsdatasystem tillämpas på aktierna (1328/2018), ska den lagen iakttas också vid inskrivningen av förvärvet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Lagstiftningsråd
Anu Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.