1332/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring 25 § i lagen om gruppbyggande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gruppbyggande (190/2015) 25 § 1 mom. som följer:

25 §
Förvararens uppgifter med avseende på aktiebreven

Den som förvarar handlingarna om gruppbyggande ska låta trycka de aktiebrev som utfärdas för aktierna på ett tryckeri som har godkänts för tryckning av bostadsaktiebolags aktiebrev samt förvara aktiebreven. Förvararen ska ge innehavaren av en panträtt ett intyg över att aktiebreven är i förvar.Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 127/2018
JsUB 18/2018
RSv 168/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.