1307/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av 89 och 91 § i vägtrafiklagen

I enlighet riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 89 § 1 mom. 4 punkten och 91 §,

sådana de lyder, 89 § 1 mom. 4 punkten i lag 1610/2015 och 91 § i lag 1091/2002, som följer:

89 §
Användning av skyddshjälm

Föraren och passagerare ska under körning använda skyddshjälm av godkänd typ, om hinder inte finns till följd av sjukdom eller skada eller av andra särskilda skäl,


4) på snöskotrar och tunga snöskotrar,


91 §
Användning av terrängfordon

Terrängfordon får inte användas på väg. Bestämmelser om användning av snöskoter och tung snöskoter på snöskoterleder finns i terrängtrafiklagen (1710/1995). Genom förordning av statsrådet får utfärdas bestämmelser om liten användning av motorsläde och annat hjulförsett terrängfordon också annanstans än på snöskoterleder.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2018.

RP 185/2018
KoUB 31/2018
RSv 172/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.