1283/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 och 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 902/2013:

1 §

För att täcka kostnaderna för förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet samt för informationstjänsterna och utvecklandet av systemet får Lantmäteriverket av de inkomster som under förordningen giltighetstid inflyter av fastighetsdatasystemets prestationer en inkomst som motsvarar dessa kostnader, dock högst 27 procent av inkomsterna under förordningens giltighetstid.

Lantmäteriverket upprättar rapporter över de realiserade kostnaderna och lämnar rapporterna för år 2019 till de kommuner som för fastighetsregister senast vid utgången av februari 2020 och för år 2020 senast vid utgången av februari 2021.

2 §

Lantmäteriverket får under förordningens giltighetstid 813 798 euro för att täcka informationstjänstinvesteringarna i fastighetsdataregistrets inskrivningsdel.

3 §

För att täcka de kostnader som orsakas av andra än 1 och 2 § avsedda åtgärder inom fastighetsdatasystemet betalas till de myndigheter som sköter systemet följande procentandelar av den inkomst av fastighetsdatasystemets prestationer som kvarstår efter att ersättningar enligt 1 och 2 § betalats ut:

1) Lantmäteriverkets andel är 69,0 procent,

2) den gemensamma andelen för de kommuner som för fastighetsregister är 31,0 procent.

De kommuner som för fastighetsregister får i egenskap av informationsproducenter en del av den för kommunerna gemensamma andelen som avses i 1 mom. 2 punkten och som bestäms enligt antalet registreringshändelser i kommunens fastighetsregister år 2017 och invånarantalet i januari 2018. Andelarnas storlek framgår av tabellen i bilagan till förordningen. Om kommunen under förordningens giltighetstid upphör med att föra fastighetsregister, betalas kommunens andel ut till den myndighet som tar emot registerföringen.

4 §

Av de influtna inkomsterna fördelar Lantmäteriverket andelarna till de kommuner som för fastighetsregister enligt följande:

av de inkomster som har influtit under tiden 1.1.2019–31.5.2019 senast den 30 juni 2019,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.6.2019–31.8.2019 senast den 30 september 2019,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.9.2019–31.12.2019 senast den 31 januari 2020,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.1.2020–31.5.2020 senast den 30 juni 2020,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.6.2020–31.8.2020 senast den 30 september 2020 ja

av de inkomster som har influtit under tiden 1.9.2020–31.12.2020 senast den 31 januari 2021.

5 §

Denna förordning träder i kraft de 1 januari 2019. Förordningen gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

KOMMUNERNAS ANDELAR AV KOMMUNERNAS GEMENSAMMA INKOMSTER UNDER TIDEN 1.1.2019–31.12.2020

NUMMER KOMMUNENS NAMN ANDEL
K020 AKAA 0,3%
K049 ESBO 8,4%
K061 FORSSA 0,4%
K069 HAAPAJÄRVI 0,1%
K075 FREDRIKSHAMN 0,3%
K078 HANGÖ 0,3%
K079 HARJAVALTA 0,3%
K091 HELSINGFORS 11,1%
K092 VANDA 6,5%
K102 HUITTINEN 0,2%
K106 HYVINGE 1,2%
K109 TAVASTEHUS 1,6%
K111 HEINOLA 0,4%
K140 IDENSALMI 0,4%
K143 IKALIS 0,2%
K153 IMATRA 0,8%
K167 JOENSUU 2,3%
K179 JYVÄSKYLÄ 4,6%
K182 JÄMSÄ 1,1%
K186 TRÄSKÄNDA 1,2%
K202 S:T KARINS 1,0%
K205 KAJANA 1,2%
K214 KANKAANPÄÄ 0,3%
K224 HÖGFORS 0,2%
K235 GRANKULLA 0,3%
K240 KEMI 0,4%
K245 KERVO 1,1%
K271 KUMO 0,2%
K272 KARLEBY 1,2%
K285 KOTKA 1,2%
K286 KOUVOLA 1,9%
K287 KRISTINESTAD 0,2%
K297 KUOPIO 3,0%
K301 KURIKKA 0,4%
K398 LAHTIS 4,2%
K405 VILLMANSTRAND 1,7%
K408 LAPPO 0,5%
K430 LOIMAA 0,3%
K434 LOVISA 0,6%
K444 LOJO 1,6%
K445 PARGAS 0,3%
K478 MARIEHAMN 0,4%
K491 S:T MICHEL 1,0%
K508 MÄNTTÄ-VILPPULA 0,2%
K529 NÅDENDAL 0,7%
K536 NOKIA 0,9%
K543 NURMIJÄRVI 1,2%
K563 OULAINEN 0,3%
K564 ULEÅBORG 4,7%
K581 PARKANO 0,5%
K598 JAKOBSTAD 0,6%
K609 BJÖRNEBORG 1,8%
K638 BORGÅ 1,5%
K678 BRAHESTAD 0,6%
K710 RASEBORG 0,5%
K680 RESO 0,8%
K684 RAUMO 0,7%
K694 RIIHIMÄKI 1,3%
K698 ROVANIEMI 1,6%
K734 SALO 0,9%
K740 NYSLOTT 0,8%
K743 SEINÄJOKI 2,1%
K778 SUONENJOKI 0,1%
K837 TAMMERFORS 4,2%
K851 TORNEÅ 0,7%
K853 ÅBO 4,1%
K858 TUSBY 0,8%
K893 NYKARLEBY 0,2%
K895 NYSTAD 0,5%
K905 VASA 1,4%
K908 VALKEAKOSKI 0,5%
K977 YLIVIESKA 0,4%
K992 ÄÄNEKOSKI 0,5%
100,0%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.