1254/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag (885/2002) 3 §, sådan den lyder i förordning 842/2008, som följer:

3 §

Storleken av det bidrag för kostnader vid internationell adoption (adoptionsbidrag) som betalas av statsmedel är beroende på överlåtande land följande:

Överlåtande land Bidrag
Taiwan 9 000 euro
Övriga länder 7 000 euro
Thailand 5 000 euro

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Om ett barn har utsetts för att placeras hos adoptanten i enlighet med 3 § i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) före ikraftträdandet av denna förordning, ska i fråga om adoptionsbidraget de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Annika Juurikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.