1249/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning föreskrivs med stöd av 10 § 4 mom. i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), sådan den lyder i lag 227/2016:

1 §
Medelrotpris per kubikmeter virke

Vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket används medelrotpriser för områden som bestämts utifrån landskapsindelningen enligt följande:

Nyland 33,44 €
Egentliga Finland 36,60 €
Satakunta 36,05 €
Egentliga Tavastland 38,16 €
Birkaland 36,51 €
Päijänne-Tavastland 39,18 €
Kymmenedalen 35,37 €
Södra Karelen 35,04 €
Södra Savolax 36,52 €
Norra Savolax 31,93 €
Norra Karelen 31,24 €
Mellersta Finland 34,94 €
Södra Österbotten 33,45 €
Österbotten 29,22 €
Mellersta Österbotten 29,11 €
Norra Österbotten 26,62 €
Kajanaland 26,26 €
Lappland 25,57 €
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Ville Schildt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.