1248/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (595/2015).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Kirsi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.