1247/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget (903/2010):

1 §

Den i Bryssel den 10 mars 2010 ingångna konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget träder i kraft den 16 januari 2019 enligt vad som har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 8 september 2010 och av statsrådet den 28 oktober 2010. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europeiska unionens generalsekreterare den 10 november 2010. 

2 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget (903/2010) träder i kraft den 16 januari 2019.

4 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om temporärt sättande i kraft av konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget och om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen (960/2010).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd Jukka
M. Kekkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.