1239/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 58 och 124 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom., sådant det lyder i lag 955/2017, och

fogas till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1502/1993, 1333/1995, 475/1998, 716/2004, 1741/2009, 1246/2013 och 1546/2015, ett nytt 9 mom. som följer:

58 §
Ränteutgifter

Med avvikelse från 1 mom. avdras ränteutgifter för samfund och näringssammanslutningar på det sätt som föreskrivs i 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag enligt 18 § 3 mom. samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,26 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 150/2018
FiUB 21/2018
RSv 146/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.