1224/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som ingår i rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994, fattat i Bryssel den 13 juli 2018, om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom, ska gälla som lag, sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 163/2018
GrUB 8/2018
RSv 152/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.