1221/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om tillståndsavgifter för användning av Saima kanal

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tillståndsavgifter för användning av Saima kanal (144/2012) 4 § som följer:

4 §
Mottagare av tillståndsavgift och serviceavgift

Tillståndsavgifterna betalas till Trafikledsverket.

Trafikledsverket kan bevilja tillstånd till att tillståndsavgifterna och eventuell dröjsmålsränta betalas i efterskott om sökanden ställer en av Trafikledsverket godkänd borgen eller annan säkerhet för betalningen.

De som använder kanalen ska betala en särskild serviceavgift till Trafikledsverket för öppnande av kanaler och rörliga broar under andra tider än kanalens öppettider.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.