1219/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om banor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om banor (962/2007) 3 och 4 §, sådana de lyder i förordning 1247/2009, som följer:

3 §
Förvarande av planhandlingar

Handlingar som hänför sig till godkännandet av utrednings- och järnvägsplaner förvaras permanent hos Transport- och kommunikationsverket.

4 §
Skyldigheter avseende eftervård i fråga om åtgärder som vidtagits under den tid banarbete pågått

Trafikledsverket ska efter det att banarbetet slutförts och den nyttjanderätt som avses i 16 § 2 mom. i banlagen upphört, jämna ut och snygga upp områdena inom en skälig tid så, att fastighetens ägare utan oskäligt besvär kan använda området på ett ändamålsenligt sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.