1206/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016) 2 § som följer:

2 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas för

1) allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik,

2) utvecklingsprojekt och försök i fråga om säkerhet i vägtrafik samt säkerhetsunder-sökningar inom vägtrafik.

Statsunderstöd kan även riktas till säkerhetsverksamhet för terrängtrafik.

Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Transport- och kommunikationsverket.

Överdirektören för Transport- och kommunikationsverket utser i verkets arbetsordning en tjänsteman som svarar för oberoendet i beredningen av de statsunderstöd som ska beviljas för de undersökningar av olyckor i väg- och terrängtrafiken som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.