1188/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare (507/2018) 4 och 5 § som följer:

4 §
Anmälningsskyldighet för innehavare av färdskrivarkort och förnyelse av kort

Om ett förarkort skadas, förkommer eller blir stulet ska kortinnehavaren anmäla saken till den som utfärdar färdskrivarkort eller till Transport- och kommunikationsverket med iakttagande av vad som anges i färdskrivarförordningen.

Om ett verkstadskort, kontrollkort eller företagskort skadas, förkommer eller blir stulet ska saken anmälas till den som utfärdar färdskrivarkort eller till Transport- och kommunikationsverket.

Om de uppgifter om kortinnehavaren som är lagrade på färdskrivarkortet ändras under kortets giltighetstid, ska kortet förnyas.

5 §
Returnering av återkallat färdskrivarkort

Om Transport- och kommunikationsverket återkallar ett färdskrivarkort ska kortinnehavaren utan dröjsmål lämna det återkallade kortet till Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat följer av utredningsskäl.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.