1172/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 11 §:n 2 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 1107/2016, och

fogas till 11 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 49/2005, 1218/2005, 583/2007 och 1107/2016, en ny 8 punkt som följer:

11 §
Inkomster som skall beaktas

Som inkomster beaktas dock inte


7) sådant ekonomiskt stöd som avses i 35 § och 36 § 1 mom. 2 punkten i barnskyddslagen (417/2007) och sådant ekonomiskt stöd för tryggande av boende och försörjning i eftervården som avses i 76 a § i den lagen,

8) det läromaterialstillägg som betalas till studiepenningen enligt 11 § 7 mom. i lagen om studiestöd (65/1994).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

RP 171/2018
KuUB 11/2018
RSv 141/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.