1171/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen (781/1993) 11 § 7 punkten, sådan den lyder i lag 963/2017, som följer:

11 §
Inkomster som ska beaktas

När understöd beviljas beaktas de faktiska inkomster som står till sökandens och dennes i 4 § avsedda familjemedlemmars förfogande under tjänstgöringstiden. När understöd beviljas med stöd av 10 a § beaktas inte dessa familjemedlemmars inkomster. Som inkomster beaktas inte


7) studiepenningens försörjarförhöjning eller läromaterialstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994),Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

RP 171/2018
KuUB 11/2018
RSv 141/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.