1165/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 44 § i territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 44 § 2 mom. som följer:

44 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om territoriekränkning finns i 17 kap. 7 c § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 146/2018
LaUB 6/2018
RSv 147/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.