1145/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den i Kigali den 15 oktober 2016 ingångna ändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, förutom ändringarna i artikel 4 i protokollet, kontroll över handel med icke-parter, som anges i artikel I i ändringen, träder i kraft den 1 januari 2019 enligt vad som har avtalats.

Ändringen av Montrealprotokollet har godkänts av riksdagen den 6 juni 2017 och av republikens president den 25 augusti 2017. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 14 november 2017.

2 §

Bestämmelserna i ändringen av Montrealprotokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 80/2018)

Helsingfors den 13 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.