1144/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2019

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014):

1 §
Maximikvantiteten vikariehjälp

Maximikvantiteten vikariehjälp enligt 1 § 1 mom. i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) är 200 timmar per renskötare under 2019.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till den 31 december 2019.

Helsingfors den 13 december 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Anne Vänskä

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.