1137/2018

Helsingfors den 12 december 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilaga 1, 2 och 3 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013), av dem bilaga 1 och 2 sådana de lyder i förordning 69/2018 och bilaga 3 sådan den lyder i förordning 1051/2017, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2018 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2018.

Helsingfors den 12 december 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilagor 1-3: SHMf om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.