1130/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om upphävande av 53 § 2 mom. i lagen om mätinstrument

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 53 § 2 mom. i lagen om mätinstrument (707/2011).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018
EkUB 15/2018
RSv 109/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.