1118/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010), sådan bilagan lyder i lag 1535/2016, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 166/2018
FiUB 18/2018
RSv 144/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

PUNKTSKATTETABELL

Tulltariffnummer Produkt Produktgrupp Skattebelopp
2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent): 1 27,0cent/l
- sockerfria 1A 12,0cent/l
ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker:
– – dryckesingredienser i fast form 2 1,72€/kg
- sockerfria 2A 1,04€/kg
– – andra 3 27,0cent/l
- sockerfria 3A 12,0cent/l
2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och snö:– med undantag av is och snö 4A 12,0cent/l
2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent):– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade drycker 5 27,0cent/l
- sockerfria 5A 12,0cent/l
ur 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 6 27,0cent/l
- sockerfria 6A 12,0cent/l
ur 2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 7 27,0cent/l
- sockerfria 7A 12,0cent/l
ur 2206 Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker 8 27,0cent/l
- sockerfria 8A 12,0cent/l
ur 2208 Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
– – kolsyrade 9 27,0cent/l
- sockerfria 9A 12,0cent/l
– – andra 10 27,0cent/l
- sockerfria 10A 12,0cent/l
ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
– av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:
– – av sådana slag som används vid industriell tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 11 27,0cent/l
- sockerfria 11A 12,0cent/l
ur 3824 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker 12 27,0cent/l
- sockerfria 12A 12,0cent/l

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.