1104/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt (827/2018), som följer:

1 §

Det i Hongkong den 24 maj 2018 mellan Republiken Finlands regering och regeringen för Hongkongs särskilda administrativa område i Folkrepubliken Kina ingångna avtalet och protokollet för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt träder i kraft den 30 december 2018 så som därom har överenskommits.

Avtalet och protokollet har godkänts av riksdagen den 28 september 2018 och av republikens president den 19 oktober 2018. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 30 november 2018.

2 §

De bestämmelser i avtalet och protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

3 §

Lag om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt (827/2018) träder i kraft den 30 december 2018.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 79/2018)

Helsingfors den 13 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Anders Colliander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.