1102/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och i lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg samt av lagen om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (628/2017), ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (629/2017) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen (761/2018):

1 §

Bestämmelserna i 13 kap. 3 § 2 mom. 10 b- och 10 c-punkten samt 5 mom. i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (628/2017) och i 91 § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (629/2017) samt lagen om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen (761/2018) träder i kraft den 31 december 2018.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018.

Helsingfors den 13 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.