1099/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 10 a § i förordningen om registerförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om registerförvaltningen (248/1996) 5 § 2 mom. och 10 a § 1 mom. sådana de lyder, 5 § 2 mom. i förordning 617/2015 och 10 a § 1 mom. i förordning 1255/2015, som följer:

5 §
Styrgruppen för magistraterna

I styrgruppen finns representanter för finansministeriet, justitieministeriet, Befolknings-registercentralen, enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland, magistraterna samt de organisationer som representerar magistraternas personal.

10 a §
Särskilda behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper vid magistraten

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) är de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för två tjänster som häradsskrivare vid magistraten i Nyland, för en tjänst som häradsskrivare vid magistraten i Sydvästra Finland och för tre tjänster som häradsskrivare vid magistraten i Västra Finland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 13 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.