1086/2018

Helsingfors den 30 november 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § och bilagan i undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (680/2017) 2 § 2 mom. 2 punkten samt bilagan, sådana de lyder i förordning 590/2018, som följer:

2 §
Principer som används vid bestämning av kompetensområden

Med avvikelse av vad som föreskrivs i 1 mom. ska yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina dock innefatta


2) kompetensområdet för kraftverksteknik i yrkesexamen inom energibranschen, kompetensområdet för servicetransporter, kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter och kompetensområdet för persontransporter i yrkesexamen inom transportbranschen, kompetensområdet för underhåll av trafikområden och kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet i yrkesexamen inom markanläggningsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner i yrkesexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för kylmontering i yrkesexamen i husteknik, kompetensområdet för bokbusstjänster i yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster, kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen i yrkesexamen i miljövård, kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen i yrkesexamen inom miljöbranschen,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Punkt 51 i kap. 2 i bilagan träder dock i kraft först den 1 augusti 2019.

2 kap. 2 punkten i bilagan gäller till den 31 juli 2019.

1 kap. 39 punkten i bilagan gäller till den 31 juli 2020.

2 kap. 59 punkten och 3 kap. 46 punkten gäller till den 31 december 2020.

Examina enligt de bestämmelser som gällde när denna förordning träder i kraft kan avläggas till och med den 31 december 2021. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 juli 2019 kan avläggas till den 31 juli 2022. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 juli 2020 kan avläggas till den 31 juli 2023. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 december 2020 kan avläggas till den 31 december 2023.

Helsingfors den 30 november 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Emma Thomasén

Bilaga

YRKESINRIKTADE EXAMINA
1 kap.
Yrkesinriktade grundexamina
1) Grundexamen inom bilbranschen
2) Grundexamen inom livsmedelsbranschen
3) Grundexamen i tandteknik
4) Grundexamen inom hästhushållning
5) Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
6) Grundexamen inom gruvbranschen
7) Grundexamen i fiskeri
8) Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
9) Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
10) Grundexamen inom laboratoriebranschen
11) Grundexamen i flygplansmekanik
12) Grundexamen i affärsverksamhet
13) Grundexamen i idrott
14) Grundexamen i logistik
15) Grundexamen i natur och miljö
16) Grundexamen inom läkemedelsbranschen
17) Grundexamen inom lantmäteribranschen
18) Grundexamen inom lantbruksbranschen
19) Grundexamen inom turismbranschen
20) Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
21) Grundexamen i sjöfart
22) Grundexamen inom skogsbranschen
23) Grundexamen i musik
24) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
25) Grundexamen inom processindustrin
26) Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
27) Grundexamen inom trädgårdsbranschen
28) Grundexamen inom träindustrin
29) Grundexamen inom byggnadsbranschen
30) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
31) Grundexamen inom cirkusbranschen
32) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
33) Grundexamen inom el- och automationsbranschen
34) Grundexamen inom konstindustrin
35) Grundexamen i husteknik
36) Grundexamen i dans
37) Grundexamen i teknisk planering
38) Grundexamen inom textil- och modebranschen
39) Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
40) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
41) Grundexamen inom säkerhetsbranschen
42) Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen
43) Grundexamen i instrumentvård
2 kap.
Yrkesexamina Omfattning i kompetenspoäng
1) Yrkesexamen inom fordonsbranschen 150
2) Yrkesexamen för yrkesdykare 150
3) Yrkesexamen i kontakttolkning 150
4) Yrkesexamen i livsmedelsförädling 120
5) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 120
6) Yrkesexamen i djurskötsel 150
7) Yrkesexamen inom energibranschen 150
8) Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 150
9) Yrkesexamen inom hästhushållning 150
10) Yrkesexamen i massage 150
11) Yrkesexamen i fastighetsförvaltning 150
12) Yrkesexamen inom gruvbranschen 150
13) Yrkesexamen i fiskeri 150
14) Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 150
15) Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda 150
16) Yrkesexamen inom stenbranschen 150
17) Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll 150
18) Yrkesexamen inom transportbranschen 150
19 Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen 150
20) Yrkesexamen i lasthantering 150
21) Yrkesexamen inom bageribranschen 150
22) Yrkesexamen i flygplatsservice 150
23) Yrkesexamen i flygplansmekanik 150
24) Yrkesexamen i affärsverksamhet 150
25) Yrkesexamen i idrott och träning 150
26) Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 150
27) Yrkesexamen inom naturbranschen 150
28) Yrkesexamen i arbete som teamledare 150
29) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 150
30) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 150
31) Yrkesexamen inom lantbruksbranschen 150
32) Yrkesexamen i turismservice 150
33) Yrkesexamen inom mediebranschen 150
34) Yrkesexamen i sjöfart 150
35) Yrkesexamen inom skogsbranschen 150
36) Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 150
37) Yrkesexamen i musikproduktion 150
38) Yrkesexamen i guideservice 120
39) Yrkesexamen i servicelogistik 150
40) Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 150
41) Yrkesexamen inom renhushållning 150
42) Yrkesexamen inom processindustrin 150
43) Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 150
44) Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen 150
45) Yrkesexamen inom träindustrin 150
46) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 150
47) Yrkesexamen i kundservice på restaurang 120
48) Yrkesexamen i matservice 150
49) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll 150
50) Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice 150
51) Yrkesexamen inom dykbranschen 150
52) Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen 150
53) Yrkesexamen inom konstindustrin 150
54) Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 150
55) Yrkesexamen i husteknik 150
56) Yrkesexamen inom textil- och modebranschen 150
57) Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 150
58) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster 150
59) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 150
60) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 150
61) Yrkesexamen inom tullbranschen 150
62) Yrkesexamen i produktionsteknik 150
63) Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 150
64) Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 150
65) Yrkesexamen inom miljöbranschen 150
66) Yrkesexamen för företagare 150
3 kap.
Specialyrkesexamina
1) Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 180
2) Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen 180
3) Specialyrkesexamen i djurskötsel 180
4) Specialyrkesexamen inom energibranschen 180
5) Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost 160
6) Specialyrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 180
7) Specialyrkesexamen inom hästhushållning 180
8) Specialyrkesexamen i massage 180
9) Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen 180
10) Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 180
11) Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning 180
12) Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning 180
13) Specialyrkesexamen i fiskeri 180
14) Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 180
15) Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll 180
16) Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster 180
17) Specialyrkesexamen för fartygselmästare 180
18) Specialyrkesexamen inom bageribranschen 180
19) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik 180
20) Specialyrkesexamen för trafiklärare 180
21) Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 180
22) Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 180
23) Specialyrkesexamen inom naturbranschen 180
24) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 180
25) Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden 180
26) Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen 180
27) Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen 180
28) Specialyrkesexamen inom mediebranschen 180
29) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen 180
30) Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 180
31) Specialyrkesexamen i rättstolkning 180
32) Specialyrkesexamen i servicelogistik 180
33) Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 180
34) Specialyrkesexamen inom processindustrin 180
35) Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade 180
36) Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 180
37) Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen 180
38) Specialyrkesexamen inom träindustrin 180
39) Specialyrkesexamen i arbetsledningen inom byggnadsbranschen 180
40) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 180
41) Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen 180
42) Specialyrkesexamen inom konstindustrin 180
43) Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 180
44) Specialyrkesexamen i husteknik 180
45) Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen 180
46) Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 180
47) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 180
48) Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion 180
49) Specialyrkesexamen i produktionsteknik 180
50) Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete 180
51) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 180
52) Specialyrkesexamen i träning 180
53) Specialyrkesexamen i äldreomsorg 180
54) Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 180
55) Specialyrkesexamen inom miljöbranschen 180
56) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 180

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.