1040/2018

Helsingfors den 29 november 2018

Statsrådets förordning om ändringar i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De ändringar som i Stockholm den 20 april 2018 gjorts i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten (FördrS 17/1975) av det i konventionen avsedda ständiga utskottet vid dess 82 sammanträde träder i kraft den 1 januari 2019 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna har godkänts av republikens president den 23 november 2018.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats på adressen www.tukes.fi och hos Säkerhets- och kemikalieverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats på adressen www.tukes.fi och hos Säkerhets- och kemikalieverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 29 november 2018

Utrikesminister
Timo Soini

Konsultativ tjänsteman
Sari Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.