1039/2018

Helsingfors den 29 november 2018

Statsrådets förordning om ändringar i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i London den 15 juni 2018 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolution MSC.426(98) gjorda ändringarna i den internationella koden för fasta bulklaster (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code, IMSBC) vilken anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) träder i kraft den 1 januari 2019 så som därom har överenskommits.

Republikens president har godkänt ändringarna den 1 juni 2018.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 29 november 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Katja Viertävä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.