1038/2018

Helsingfors den 29 november 2018

Statsrådets förordning om statlig ersättning för ordnande av arbetslivsprövning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § i lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017):

1 §
Ansökan om statlig ersättning

Kommuner ansöker om sådan statlig ersättning för ordnande av arbetslivsprövning som avses i 20 § 1 mom. i lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017) hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Kommunen ska till sin ansökan foga en utredning om att arbetslivsprövningen genomförts på det sätt som förutsätts i 16 och 17 § i lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018. Förordningen tillämpas på arbetslivsprövning som ordnats från och med den 1 augusti 2017. Kommuner ska ansöka om ersättning senast den 30 juni 2019.

Helsingfors den 29 november 2018

Utrikesminister
Timo Soini

Äldre regeringssekreterare
Kirsi Hyttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.