1029/2018

Helsingfors den 22 november 2018

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss (447/2018):

1 §

De i Genève den 9 juni 2016 antagna ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss träder i kraft den 8 januari 2019 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna i koden har godkänts av riksdagen den 29 maj 2018 och av republikens president den 13 juni 2018. Anmälan om godkännandet av ändringarna har mottagits av Internationella arbetsorganisationens generaldirektör den 20 juni 2018.

2 §

De bestämmelser i ändringarna av koden som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss (447/2018) träder i kraft den 8 januari 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 73/2018)

Helsingfors den 22 november 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Nico Steiner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.