932/2018

Helsingfors den 21 november 2018

Kommunikationsministeriets förordning om storleken på kontrollavgiften i kollektivtrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979), sådan paragrafen lyder i lag 448/2006:

1 §

Kontrollavgiften i kollektivtrafik är 80 euro i kollektivtrafik som Samkommunen Helsingforsregionens trafik ordnar inom sitt behörighetsområde och kollektivtrafik som Tammerfors stads kollektivtrafikmyndighet ordnar inom sitt behörighetsområde samt på järnvägarna i kollektivtrafik. Kontrollavgiften i kollektivtrafik är 60 euro i kollektivtrafik som sektionen för kollektivtrafik vid Jyväskylä stadsstruktursnämnd ordnar inom sitt behörighetsområde.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik (1027/2006).

Helsingfors den 21 november 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Maija Ahokas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.