914/2018

Helsingfors den 15 november 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 1 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996), sådan den lyder i förordning 568/2010, som följer:

1 §
Skattekort

Skattekort ges av Skatteförvaltningen. Om den skattskyldige inte får ett skattekort, är han skyldig att själv begära ett sådant av Skatteförvaltningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 15 november 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Regeringsråd
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.